Mono (monodactylus Argenteus) Photos

freshwater fish - monodactylus argenteus - mono stocking in 135 gallons tank - My Mono and Parrot fish
freshwater fish - monodactylus argenteus - mono stocking in 135 gallons tank - My Mono and Parrot fish
Description: My Mono and Parrot fish
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Monodactylus Argenteus
Fish Popular Name: Mono
Tank Size: 135 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 27.9% of tank pictures in this category.

Ranked #5380 out of 7462 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 3.69    Votes: 13

freshwater fish - monodactylus argenteus - mono stocking in 75 gallons tank - Mono Angel Fish
Description: Mono Angel Fish
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Monodactylus Argenteus
Fish Popular Name: Mono
Tank Size: 75 gallons
Country: Phillippines

This tank picture looks better than 26.96% of tank pictures in this category.

Ranked #5450 out of 7462 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 3.67    Votes: 21

freshwater fish - monodactylus argenteus - mono stocking in 100 gallons tank - Silver Moony
Description: Silver Moony
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Monodactylus Argenteus
Fish Popular Name: Mono
Tank Size: 100 gallons
Country: India

This tank picture looks better than 15.21% of tank pictures in this category.

Ranked #6327 out of 7462 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 3.27    Votes: 15